Wij nemen de privacy van uw persoonsgegevens zeer serieus en gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens.

Bescherming persoonsgegevens

Sjiek spul zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen/verstrekken. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de algemene verordening gegevens bescherming (AVG) en de telecommunicatiewet.

Over Sjiek spul

Sjiek spul wordt beheerd door Linda Baeten - Vervoort

Vesting adres: Vullingsstraat 10, 5809 AV Leunen

Telefoonnummer: 06 10 40 27 12

E-mailadres: info@by-peet.nl

KvK-nummer: 77705416

Btw-identificatienummer: NL003232676B72

Welke gegevens verzamelen wij?

 • Wij verwerken alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt.
 • Dit kunnen de volgende gegevens zijn :
 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • Bankrekeningnummer

Met welk doel gebruiken wij persoonsgegevens?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

 • Te kunnen antwoorden op een contactformulier
 • Voor het maken van afspraken.
 • Voor een offerte te kunnen maken
 • Voor het factureren en verzenden van de artikelen

Links

Op onze website kun je eventueel links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten www.sjiekspul.nl om. Het kan zijn dat externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij je hiervoor naar de cookie-of privacyverklaring van desbetreffende website.

Bewaartermijn

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. De gegevens in het boekhoudsysteem bewaren wij minstens 7 jaar, dit om aan de wettelijke verplichting te voldoen.

Recht

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zal verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond voor deze intrekking.

Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen/aan te vullen. Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken.

Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens.

Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen. Wij gaan je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt je verzoek ook mailen via info@sjiekspul.nl.

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht om het privacy beleid te wijzigen.